Møbelfabrik og direktion straffet med bøde for ulovlige aftaler

Konkurrencestyrelsen anmeldte virksomheden Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Bagmandspolitiet i København), der rejste tiltale i november 2010.
Jeg ser det som en klassisk overtrædelse af Konkurrencelovens § 6.

Konkurrencestyrelsen gennemførte i 2008 en kontrolundersøgelse (razzia/ransagning) hos Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S.

Herunder fandt styrelsen beviser for, at fabrikken fra 2004 havde krævet af sine forhandlere, at de videresolgte designmøblerne EJ 5 Corona og EJ 100 Oxchair til på forhånd fastsatte mindstepriser. Samtidigt havde fabrikken forbudt forhandlerne at annoncere med møblerne ved udsalg.

Konkurrencestyrelsen anmeldte virksomheden til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Bagmandspolitiet), der rejste tiltale i november 2010.

Ved dom af 17. januar 2012 udtalte Østre Landsret:
"Landsretten finder ............... at Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S ved de nævnte breve og aftaler etablerede en samordnet praksis henholdsvis indgik aftaler vedrørende forhandlernes kommunikation af videresalgspriser, som havde til formål at begrænse konkurrencen i relation til forhandlernes videresalgspriser."

Møbelfabrikken blev straffet med en bøde på 400.000 kr., og direktøren og marketingdirektøren hver især med en bøde på 20.000 kr.

Kommentar fra Michael Thyrring

En klar overtrædelse af Konkurrencelovens § 6.

Afgørelsen er langt fra enestående, og illustrerer at ansatte og ledelse i danske virksomheder oftest er ganske uvidende om gældende Konkurrenceret

Straffene for at omgå konkurrencelovgivningen er ganske betragtelig, og har i visse tilfælde udgjort bøder på op til trecifrede millionbeløb, f.eks. ved grænseoverskridende kartelvirksomhed (SAS Cargo, Danfoss m.fl.).

Derfor kan det kun anbefales, at virksomhedens ansvarlige medarbejdere får langt mere fokus på dette omkråde.